Kroppen runt på 24 dagar – Armar och händer

Armen har ett överarmsben, ett armbågsben och ett strålben. Armen har även en axelled, en armbågsled, en handled och en led mellan handloven och första mellanhandsbenet. Axelleden gör att du har en stor möjlighet till rörelse i axeln, exempel är när vi svänger runt armen. I och med att även skulderbladet kan röras kan ledskålens ställning ändras. Detta hör att skuldrans rörlighet blir mycket större, i jämförelse med om bara överarmsbenet var rörligt. Om vi lyfter armen utåt sidan så börjar rörelsen i axelleden och fortsätter genom att skulderbladet vrids så att ledskålen pekar uppåt. Det är skulderbladets rörlighet som möjliggör att det går att lyfta armen över huvudet. Armbågsleden fungerar som en gångjärnsled mellan överarmen och de två nedre benen, armbågsbenet och strålbenet. Rörelsen mellan överarmen och underarmen är böj- och sträckrörelse. Leden stabiliseras av kraftiga ledband, vilket gör att underarmen endast kan förskjutas lite åt sidorna. Ledytan mellan överarmen och strålbenet är utformat på ett sätt som gör det möjligt att vrida underarmen utåt (tummen pekar från kroppen) eller inåt (tummen pekar mot kroppen). Handleden gör att vi kan röra handen i olika riktningar och leden i handloven möjliggör gripfunktionen. Det finns även leder i fingrarna som aktiveras när vi spretar med fingrarna. Handen består av en handlov, mellanhanden och fingrarna. I fingrarna finns ett antal ben. I varje hand finns 27 ben.

Vad gäller muskler i armar och händer, så finns:

  • den tvåhövdade armböjaren, mer känd som biceps. Muskelns två huvuden utgår från det så kallade korpnäbbsutskottet på skulderbladet och ett benutsprång på översidan av skulderbladets ledpanna. De passerar framför axelleden och de kommer ihop på överarmen och övergår sedan i en tjock sena. Denna sena passerar framför armbågsleden och fäster vid strålbenet. Muskeln möjliggör böjning i armbågsleden och vridning av underarmen, så att handflatan vänds uppåt och tummen vänds ut från kroppen.
  • den djupa armböjaren. Går från överarmsbenet, framför armbågsleden och till armbågsbenet. Möjliggör böjning i armbågsleden.
  • den trehövdade armsträckaren, mer känd som triceps. Ett av huvudena utgår från ett benutsprång på undersidan av skulderbladets ledpanna. Huvudet passerar sedan bakom axelleden. De två andra huvudena utgår från överarmsbenen. Alla tre passerar baksidan av överarmsbenet, går sedan ihop och övergår i en sena. Senan går bakom armbågsleden och fäster vid armbågsbenet. Triceps möjliggör sträckning i armbågsleden.
  • mer än 40 muskler i underarmen, där de flesta hjälper till vid rörlighet i handleden och fingrarna. Vissa av underarmsmusklerna bidrar till böjning i armbågsleden.
  • ett flertal muskler i handen.

Finns det något jag kan spänna av i armen? Ja, speciellt överarmsmusklerna. Är de spända stryper de nerver som går i armen och handen. Jag kan även hålla på vardera sidan av lederna och känna benens rörelse. Jag är medveten om att detta låter märkligt och hade jag inte upplevt det själv, ett otal gånger, hade jag också funderat. Det jag kan rekommendera är att du är nyfiken, ifrågasätt, prova och se över vad som passar dig.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *