Kroppen runt på 24 dagar – Bröstkorg

I bröstkorgen finns bröstbenet och tolv par revben. Bröstbenet kan sägas vara en platta mellan revbenen. Den består av tre delar, den översta som är bröstbenshandtaget, mellandelen som är bröstbenets kropp och den nedre som kallas bröstbensspetsen. Mellan bröstbenet och ryggraden går revbenen i en båge. De första sju paren kallas för riktiga revben och de fem andra paren kallas för falska revben, för att de inte fäster i bröstbenet. Bröstkorgen skyddar hjärtat, lungorna och andra inre organ.

När det gäller musklerna för bröstkorgen så finns bland annat den stora bröstmuskeln, mellangärdet/diafragman och de inre och yttre interkostalmusklerna. Den stora bröstmuskeln går från ett brett område på bröstkorgen och fäster i överarmsbenet. Den används vid axelledens rörelser. Diafragman går från de övre så kallade lumbalkotorna, från insidan av de sex nedersta revbenen och från bröstbensspetsen. Den skiljer brösthålan och bukhålan åt. Det är den viktigaste andningsmuskeln och dras samman vid inandning och slappnar av vid utandning. Ovanför diafragman sitter hjärta och lungor och under sitter levern och magsäcken. De övre och nedre interkostalmusklerna är de muskler som finns mellan revbenen. Att stärka bröstkorgen och förhindra att vävnad mellan revbenen sugs in vid inandning, är interkostalmusklernas viktigaste funktioner. De är indelade i två skikt och mellan dessa skikt passerar nerver tillsammans med artärer och vener till muskulatur och ben.

Kraniosakral terapi: Jag kan känna på diafragman för att se om den är spänd och med olika tekniker få den att slappna av och därmed hjälpa till att få en bättre andning. Det finns även tekniker för att få bröstkorgens muskler att slappna av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *