Kroppen runt på 24 dagar – Halsen

Halsen består av 7 kotor, som tillhör ryggraden. Som jag skrev om i posten om ryggrade är de två översta kotorna annorlunda i förhållande till övriga kotor. Atlaskotan/C1 är den översta kotan och det är den kota som huvudet vilar på. Kotan har ingen kotkropp och är formad som en ring. Kotkroppen som tillhörde atlaskoten, växer under fosterutvecklingen ihop med nästa kotas kotkropp, vilken är axis/C2. I och med detta har axis ett tandliknande utskott som går upp i atlas och hålls på plats av ett kraftigt ligament.

Muskler som finns i halsen är Sternokleidomastoideus/den sneda halsmuskeln. Den är lång och går på vardera sidan om halsen. Den går från bakom örat till bröstbenet och nyckelbenet. Den hjälper till vid rörelse av huvudet. Böjer du huvudet framåt sker en sammandragning av musklerna på bägge sidor, och böjer du huvudet åt sidan dras endast en av musklerna ihop. Musklerna drar i bröstbenet och nyckelbenet uppåt vid kraftig inandning och ökar bröstkorgens volym. Är den sneda halsmuskeln spänd kan du få problem att röra på halsen. Skulle du bli förlamad i dessa muskler kan du inte lyfta huvudet om du ligger ned på rygg.

I halsen finns även tungbenet, luftröret och brosk. För tungbenet finns tungbensmusklerna. De är små och finns som övre och nedre tungbensmuskler. De är fästade i tungbenet och de övre bildar munhålans golv och går upp till underkäkens ben och de nedre går ner till bröstbenet. De hjälper till när vi sväljer, sänker underkäken och rör tungan.

Innan jag börjar en kraniosakral behandling tittar jag på rörligheten av nacken/halsen. Klienten får vrida på huvudet, lägga huvudet åt sidan och nicka framåt och bakåt. Jag kan också känna på den sneda halsmuskeln. På detta sätt får jag en bild av vilka muskler som behöver stimuleras för att slappna av.

Känner du att nacken/halsen känns stel kan du lägga händerna runt nacken/halsen och hålla där i några minuter. Kom ihåg att vara lätt på händerna. För att öka din kroppsmedvetenhet, försök även att känna efter vad som händer när du gör detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *