Kroppen runt på 24 dagar – Mera fötter

Inom alternativterapin speglar fötterna din kropp. På det sättet kan obalanser i olika delar av kroppen balanseras genom tryck och massage. Enkelt förklarat: Om du sätter ihop dina fötter har du ryggraden mellan dem och organen på samma fot som organen sitter på, t.ex. levern på höger fot och magen på vänster fot. Det finns även fyra linjer som är: skulderlinjen, diafragmalinjen, midjelinjen och bäckenlinjen. Sedan går det en ligamentlinje vertikalt också.

Ryggraden är på insidorna av fötterna. Linje 1 är skulderlinjen, linje 2 är diafragmalinjen, linje 3 är midjelinjen, linje 4 är bäckenlinjen och linje 5 är ligamentlinjen. Tårna representerar bl.a. ögon, öron, bihålor och hjärnan. I och med att kroppen avspeglas i fötterna kan en fotmassage påverka din hälsa mycket. När jag var riktigt sjuk 2015 var det fotmassagen som fick mig att känna mig bättre och vilja ta tag i livet igen. Det behöver bara ta 2,5 minut/fot och dag.

 

 

Fötterna registrerar varenda steg fysiskt och psykiskt och de formar sig också efter hur vi lever och mår. Hur vi behandlar våra kroppar och själar påverkar våra fötter och tår rent fysiskt.

Våra fötter representerar olika saker i livet. Höger fot och tår representerar vår väg ut i livet och hur vi hanterar omvärlden. Det kan vara hur vi är på jobbet, mot familjen och i föreningssammanhang. Vänster fot och tår representerar vår väg in i oss själva och hur vi hanterar oss själva. Medan höger fot representerar den manliga energin, den så kallade Yang så representerar den vänstra den kvinnliga sidan, Yin.

Inom tå-/fotläsning står tårna för olika saker: Stortån är vår ödestå, andra tån är vår kommunikationstå, tredje tån är vår passions- och agerandetå, fjärde tån är vår relationstå och lilltån är vår tillits- och överflödstå. Fotens form har också påverkan på vad jag ser.

Så när jag läser tår och fötter läser jag vilken väg du gått med dem, hur du kommunicerar, vilken passion du har, hur du är i dina relationer och vilken tillit och vilket överflöd du har. Beroende på hur tårna och fötterna ser ut så kan jag ställa olika frågor till dig för att du ska bli varse om sina mönster. Jag kan läsa tårna på deras längd, bredd, färg och form och om de har kontakt med jorden. Genom tårna kan jag se när saker i livet har hänt. Det är väldigt positivt eftersom det knyter samman både kropp och själ. Jag ger råd och tips och uppgifter om hur fötterna kan behandlas. Som alltid är det upp till dig själv om du vill följa råden och göra uppgifterna. Jag vägleder dig för att du ska se de mönster som behöver förändras för ett bättre mående. Ibland behöver du bara ta hand om kroppen för att det ska lossna. Min uppgift som coach är att förmedla detta till dig.

En bild av mina fötter. Här kan jag se att jag har gått rätt rakt i livet, min kommunikation är ok, att min passion hänger ihop med min kommunikation (när jag pratar om något jag har passion för agerar jag också), jag är lite tillbakadragen vad avser mina relationer och min tillit är bra.

Det jag kan fråga mig själv är hur jag håller mig själv tillbaka i relationer, samt vad det är som gnager avseende min väg i livet (skavsår på vänster stortå).

En första läsning tar runt en timme.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *