Kroppen runt på 24 dagar – Nervsystem

Nervsystemet delas in i Centrala NervSystemet (CNS) och Perifera NervSystemet (PNS).

CNS består av hjärnan och ryggmärgen. PNS är de nerver som parvis går från ryggmärgen och de nedersta delarna av hjärnan.

PNS delas in i det sensoriska nervsystemet, det somatiska nervsystemet och det autonoma nervsystemet. Dessa tre system är förbundna med bestämda nervbanor och områden inom CNS. Det sensoriska nervsystemet är det som förmedlar information från våra sinnesceller, det somatiska nervsystemet styr skelettmusklerna och det autonoma nervsystemet styr hjärtat, glatt muskulatur och körtlar. Det autonoma nervsystemet delas traditionellt upp i det parasympatiska nervsystemet och det sympatiska nervsystemet. Det parasympatiska nervsystemet (vila/återhämtning) är det äldsta systemet. Det återspeglar överlevnadsbehoven hos en primitiv och passiv gräsätare. Systemet levererar näringsrikt och syremättat blod till kroppen och systemets komponenter styr hjärtat, lungor och matsmältningsorgan. Överlevnadsstrategierna begränsas til att reglera förbränningen och att spela död. Det sympatiska nervsystemet (fäkta/fly) är en senare utveckling, vilken tillför rörlighet, mobilisering och fler överlevnadsmöjligheter. Systemet kan ta över kontrollen av det parasympatiska systemet i krissituationer för att skifta kroppsresurserna till de system som har det största behovet för tillfället.

Om det parasympatiska och sympatiska systemen inte fungerar som de ska kan detta påverka livet i stort. Kraniosakral terapi kan hjälpa kroppen och de fysiologiska funktionerna tillbaka till ett balanserat tillstånd, som behövs för att personen ska återfå sin kraft, vilja och det fokus som krävs för att hitta en lösning på problemet.

Stephen Porges, PhD, gjorde undersökningar som visade att en tredje gren av det autonoma nervsystemet upptäckts. Det är det sociala nervsystemet (Triune Automatic) och hanterar vår sociala förmåga. När någon fastnar i stress eller depression, påverkas den sociala förmågan negativt. Nära och intima relationer blir då svåra att upprätthålla. Med hjälp av kraniosakral terapi kan länken till det sociala nervsystemet återupprättas. Portalerna till det sociala nervsystemet består av kranienerverna V, VII, IX, X och XI. Ansiktsmassage stimulerar det sociala nervsystemet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *