Kroppen runt på 24 dagar – Nerver

I kroppen finns 31 par spinalnerver och 12 par kranialnerver. Genom dessa går all information till och från det Centrala Nervsystemet (CNS). Två förgreningar av spinalnerverna lämnar ryggmärgen till höger och två förgreningar av spinalnerverna lämnar ryggmärgen till...

Kroppen runt på 24 dagar – Nervsystem

Nervsystemet delas in i Centrala NervSystemet (CNS) och Perifera NervSystemet (PNS). CNS består av hjärnan och ryggmärgen. PNS är de nerver som parvis går från ryggmärgen och de nedersta delarna av hjärnan. PNS delas in i det sensoriska nervsystemet, det somatiska...

Kroppen runt på 24 dagar – Huvudet

Då har stunden kommit till huvudet och här kommer jag att utgå från kraniosakralterapin. Fram till mitten av 1900-talet var den allmänna opinionen att de olika kraniedelarna var sammanväxta. William Garner Sutherland, PhD, fyllde ett kranium med torkade bönor och...

Kroppen runt på 24 dagar – Armar och händer

Armen har ett överarmsben, ett armbågsben och ett strålben. Armen har även en axelled, en armbågsled, en handled och en led mellan handloven och första mellanhandsbenet. Axelleden gör att du har en stor möjlighet till rörelse i axeln, exempel är när vi svänger runt...

Kroppen runt på 24 dagar – Buken

Buken går från revbensbågarna till höftkammarna och främre delen av bäckenringen. Buken har ett antal bukmuskler. Det är den raka bukmuskeln, den yttre sneda bukmuskeln, den inre sneda bukmuskeln och den tvärgående bukmuskeln. Den raka bukmuskeln går från bröstbenet...