Kroppen runt på 24 dagar – Bröstkorg

I bröstkorgen finns bröstbenet och tolv par revben. Bröstbenet kan sägas vara en platta mellan revbenen. Den består av tre delar, den översta som är bröstbenshandtaget, mellandelen som är bröstbenets kropp och den nedre som kallas bröstbensspetsen. Mellan bröstbenet...

Kroppen runt på 24 dagar – Halsen

Halsen består av 7 kotor, som tillhör ryggraden. Som jag skrev om i posten om ryggrade är de två översta kotorna annorlunda i förhållande till övriga kotor. Atlaskotan/C1 är den översta kotan och det är den kota som huvudet vilar på. Kotan har ingen kotkropp och är...

Kroppen runt på 24 dagar – Förändring

Dagens post avviker lite från kroppen, men är ändå viktig när du vill göra en förändring som din kropp har nytta av, och därmed även du. Jag tittar på Nobelfesten och tillhörande intervjuer. Det som går genom till mig är: Vikten av att ha kul. Om ett försök inte ger...

Kroppen runt på 24 dagar – Ryggen

I ryggen har vi ett antal muskler som påverkar ryggraden bland annat. Ryggens extremitetsmuskler och de djupa ryggmusklerna. Extremitetsmusklerna är de ytliga musklerna som fäster i de övre extremiteterna. Vi har kappmuskeln, som tillsammans med bland annat den främre...

Kroppen runt på 24 dagar – Ryggraden

Ryggraden består av ett antal kotor. Som tidigt foster har vi 7 halskotor, 12 bröstkotor, 5 ländkotor, 3 korsbenskotor och 4 svanskotor. Senare växer korsbenskotorna ihop och bildar korsbenet och svanskotorna växer ihop och bildar svansbenet. Ryggradens uppbyggnad är...

Kroppen runt på 24 dagar – Lite om hjärnan

Jag hittade Daniel G. Amens bok “Change Your Brain Change Your Life” när jag utbildade mig inom Kraniosakral terapi. På den kursen lärde vi oss att se vad vi kunde göra för att hjälpa hjärnans områden att fungera optimalt. Detta är endast en liten del av ett stort...